Bestuur stichting Shaolin Kempo Grave

Stichting Shaolin Kempo Grave is ingeschreven bij de KvK onder nummer 72372338.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter Vacant

Penningmeester Geert Cornelissen
Verzorgd de boekhouding en Facebook.

Secretaris Remco Mulder
Verzorgd de mail en verslagen van het bestuur.