Foto/Film

Kies uit 1 van de onderdelen voor foto’s of voor een filmpje.

Sankaku is een driehoeksspel gebaseerd op uitstappen en inkomen. Een vorm die door maar 2 stromingen wordt toegepast. Wij kennen er 5.

Shintai is een tactische loop tegen 1 of meerdere tegenstanders. Hiervan kennen we er ook 5.

Saifa is een demonstratieloop met een opeenstapeling van diverse technieken die steeds complexer worden naar mate je hoger komt kwa band. Hier kennen we er ook 5 van.

Veel kijkplezier!