Dojo Grave

De Dojo (trainingsruimte) in Grave heeft een afdeling junioren (leeftijd 6 t/m 16 jaar) en
een afdeling senioren vanaf 16 jaar. Er wordt naar gestreefd de groepsgrootte in de Dojo
relatief klein te houden, zodat elke kempoka genoeg aandacht krijgt.

Waarom vechtsport beoefenen?
– meer doorzettingsvermogen
– meer toewijding
– grotere autonomie
– meer zelfvertrouwen
– een grotere sociale betrokkenheid
– meer uitstraling
– hogere tolerantie
– grotere aanpassingsbereidheid
De stijlvorm is zeer zeker ook geschikt ter beoefening voor dames.

Proeflessen
Elk geïnteresseerde, potentieel lid heeft het recht om 2 maal gratis * een training
mee te doen, zodat men zich een betere mening over de stijl kan vormen.
Pas daarna kan men gericht een beslissing nemen al dan niet lid te worden.

Lid worden
Ik heb al besloten om lid te worden en wil mij inschrijven.
Ga dan naar het menu Informatie en klik op Inschrijven voor kempo les.

Sjors Sportief
Om iedereen onze sport beter te laten leren kennen kunt u ook meerdere keren per jaar proeven via Sjors Sportief *.

Workshops
Wij geven daarnaast regelmatig workshops op scholen.
Wilt u dat wij een workshop komen geven,
neem dan contact met ons op.

Stichting Leergeld/Jeugdsportfonds
Niet alle ouders of verzorgers van kinderen hebben de mogelijkheid om hun kinderen actief aan
sport te laten deelnemen vanwege de kosten ervan. De contributie is niet hoog, maar het kan toch een struikelblok zijn. Daarom vinden wij dat geld niet een grote hobbel mag zijn om mee te doen.
Via Stichting Leergeld/Jeugdsportfonds kunt u een gesprek aanvragen om te kijken waar zij
bij kunnen helpen. Een andere mogelijkheid is het Jeugdsportfonds die sportkansen
creëert voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om deze redenen geen lid kunnen
worden van een sportvereniging zoals Shaolin Kempo Grave.

* deelname is op eigen risico.