Shaolin Kempo Hsinshih

Indonesië is één van de landen die niet alleen door de Chinezen is bewoond geraakt, maar waar ze
door de eeuwen heen steeds in nieuwe golven naar toe getrokken zijn. Naast gevechtsstijlen
die aangepast zijn aan de fysiologie van de Indonesische bevolking, het Pencak-Silat, dat zich tot een volledig unieke vorm ontwikkeld heeft, bleven ook meer oorspronkelijke,Chinese vormen bestaan, zoals het Kun-Tau. Ook de Shaolin-Kempo vorm kan men in Indonesië vinden naast Pencak stijlen
als Perisi-Dai en Setia-Hati. In totaal hebben zich ± 600 stijlen ontwikkeld.

Gevechtsvomen

Het was onvermijdelijk dat toen de Nederlanders de eilandenarchipel koloniseerden ze in contact moesten komen met deze gevechtsvormen. Een belangrijk aantal ervan had zich ontwikkeld tot een meer religieuze, levensbeschouwelijke vorm. Anderen waren echter dicht bij de Chinese vormen blijven staan, maar wel aangepast aan de aard van het Indonesische volk, zoals eerder is opgemerkt. Het Pukulan bijvoorbeeld
is een ‘harde’ of ‘uiterlijke’ stijl gebleven, maar men vecht er wel ‘laag’ mee zoals in het Setia-Hati.

Indische Nederlanders

Twee namen van Indische Nederlanders zijn onlosmakelijk verbonden met het
Shaolin-Kempo zoals we het tegenwoordig in Nederland kennen.

De heer G. Meiers, bij velen bekend als ‘Sifu Tze’,
zich nu noemend prins Ganjuuryn Dschero Kahn.
Hij moet in eerlijkheid één van de vaders van het
Nederlandse Shaolin Kempo genoemd worden.
De andere persoon is de heer C. Faulhaber.
Beide mannen zijn opgegroeid in Nederlands Indië en brachten
de kunst van het ‘lege vuist’ vechten naar ons land in de begin jaren 50.

Zij hebben aanvankelijk nog samengewerkt, maar zoals zo vaak het geval is
kregen zij onenigheid over de vraag wiens systeem de meest oorspronkelijke was.

In 1959 wordt het Shaolin Kempo in Nederland
geïntroduceerd door C. Faulhaber en de 5 oudste leden waren:

Sifu Rob Faulhaber Sifu Richard
Kudding
Sifu Jimmy     Bax Sifu Ted  Verschuur Sifu Eduard Lammerts
van Bueren

Ted Verschuur

Eén van de zeer leergierige studenten was een beroepsmilitair die weliswaar ook in Indië
geboren en getogen was en daarnaast diverse Pencak-stijlen en verscheidene
Chinese boksstijlen had ge- en bestudeerd. Zijn naam is Ted Verschuur.
Met de heer C. Faulhaber heeft hij een tijd samengewerkt en vanzelfsprekend van hem geleerd.

Enkele filmpjes van Ted Verschuur

Maar ook de heer C. Faulhaber heeft van hem geleerd, getuige het feit dat in het Faulhaber Kempo
de Lanka-Tiga, de driehoeks-loop of wel de Sankaku ook als basisvorm is opgenomen.
Deze basisvorm is typisch ‘Pencak’ van oorsprong en vind je buiten
de ‘Pencak’ alleen terug in het Faulhaber-Kempo en in het Shaolin Kempo Hsinshih.