Si-Gung Tjebbe Laeyendecker overleden.

1e kerstdag ontvingen wij het bericht dat Si-Gung Tjebbe Laeyendecker niet meer onder ons is. We betreuren dit ten zeerste.
We wensen alle familie, vrienden en bekenden veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ush!